Thông tin tài liệu


Title: Giải pháp nâng cao kỹ năng trong dạy thực hành môn học kỹ thuật xung số tại khoa điện - điện tử trường cao đẳng nghề Hải Dương
Authors: Trương Đình Kiên
Advisor: Nguyễn Tiến Dũng
Keywords: Dạy nghề; Trường cao đẳng nghề Hải Dương
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày lý luận về các yếu tố ảnh hưởng tới rèn luyện kỹ năng thực hành. Đề xuất những giải pháp nâng cao kỹ năng thực hành môn học kỹ thuật xung số của học sinh sinh viên khoa điện - điện tử trường cao đẳng nghề Hải Dương.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Sư phạm Kỹ thuật Điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17029
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 253871.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 913,86 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 253871-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 226,5 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.