Thông tin tài liệu


Title: Dạy học môn đo lường điện theo năng lực thực hiện tại trường trung cấp nghề cơ khí xây dựng
Authors: Ngô Tiến Thắng
Advisor: Nguyễn Minh Đường
Keywords: Dạy học; Năng lực thực hiện; Đo lường điện
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày lý luận của việc dạy học theo năng lực thực hiện. Thực trạng cũng như việc dạy học môn đo lường điện theo năng lực thực hiện tại trường trung cấp nghề cơ khí xây dựng
Description: Luận văn ( thạc sỹ khoa học ) - Ngành Sư phạm kỹ thuật điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17030
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 253872.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 956,36 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 253872-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 237,41 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.