Thông tin tài liệu


Title: Các biện pháp nâng cao chất lượng dạy nghề phổ thông tại trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp Thường Tín - Hà Nội
Authors: Cần Thị Thuận
Advisor: Nguyễn Tiến Đạt
Keywords: Dạy nghề; Chất lượng
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Một số vấn đề liên quan đến chất lượng dạy nghề phổ thông. Thực trạng dạy nghề phổ thông nói chung và ở trung tâm kỹ thuật tổng hợp - Thường Tín Hà Nội nói riêng. Các biện pháp nâng cao chất lượng dạy nghề phổ thông.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Sư phạm Kỹ thuật điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17031
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 253873.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 801,1 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 253873-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 114,26 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.