Thông tin tài liệu


Title: Phân tích và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác lập kế hoạch tổ chức thực hiện dự án tại công ty cổ phần xây lắp và thương mại Nhật Anh
Authors: Nguyễn Văn Thái
Advisor: Trần Thị Bích Ngọc
Keywords: Dự án; Quản lý; Lập kế hoạch
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Khái quát về dự án và lập kế hoạch cho dự án. Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện công tác lập kế hoạch tổ chức thực hiện dự án tại công ty cổ phần xây lắp và thương mại Nhật Anh.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17033
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 253874.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 1,21 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.