Thông tin tài liệu


Title: Tối ưu hóa thiết kế tính toán mô phỏng hệ thống treo xe đua Formular car
Authors: Hoàng Văn Quyết
Advisor: Hoàng Thăng Bình
Keywords: Xe đua Formular; Hệ thống treo
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về đề tài nghiên cứu. Tìm hiểu cuộc thi Formular car, luật cuộc thi và các quy định thiết kế. Giới thiệu về hệ thống treo nói chung và hệ thống treo trên xe Formular car. Thiết kế tính toán hệ thống treo xe Formular car. Tối ưu hóa hệ thống treo trước xe Formular car bằng công cụ tối ưu hóa trong Solidworks.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17034
Appears in Collections:Ths-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 271307.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 271307-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 146,76 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.