Thông tin tài liệu


Title: Phân tích và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư tại công ty TNHH một thành viên hóa chất 21
Authors: Nguyễn Mạnh Hùng
Advisor: Nguyễn Ái Đoàn
Keywords: Công ty trách nhiệm hữu hạn; Dự án
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý thuyết và thực tiễn về dự án đầu tư và quản lý dự án đầu tư. Phân tích tình hình quản lý các dự án đầu tư tại Công ty TNHH một thành viên hóa chất 21. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư tại Công ty.
Description: Luận văn Thạc sỹ - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17041
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 273023.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 872,02 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 273023-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 160,09 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.