Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng mô hình điều khiển trượt để điều khiển tối ưu quá trình phanh ô tô
Authors: Lê Hoàng Long
Advisor: Phạm Hữu Nam
Keywords: Phanh ô tô
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về vấn đề nghiên. Thuật toán điều khiển Sliding Mode cho hệ thống ABS. Băng thử phanh ABS 1/4. Các kết quả thử nghiệm và đánh giá.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17045
Appears in Collections:Ths-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 271309.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,51 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 271309-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 69,07 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.