Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng quy trình thiết kế và đánh giá hệ thống truyền lực vô cấp sử dụng bộ truyền đai kiểu CVT
Authors: Bạch Thảo Nguyên
Advisor: Nguyễn Trọng Hoan
Keywords: Hệ thống truyền lực; Bộ truyền đai CVT
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về vấn đề nghiên cứu. Cơ sở lý thuyết về phối hợp đặc tính động cơ đốt trong với hệ thống truyền lực. Tính toán chế độ làm việc phối hợp giữa động cơ và hệ thống truyền lực vô cấp kiểu CVT.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17046
Appears in Collections:Ths-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 271302.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,83 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 271302-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 191,99 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.