Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần Giải pháp mạng và máy tính TIC
Authors: Trương Đình Hoàn
Advisor: Trần Hồng Nguyên
Keywords: Năng lực cạnh tranh; Công ty cổ phần TIC
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần Giải pháp mạng và máy tính TIC. Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần Giải pháp mạng và máy tính TIC trong hoạt động kinh doanh điện tử - tin học - công nghệ thông tin.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17047
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 271314.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,61 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 271314-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 99,97 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.