Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng mô hình khảo sát sự làm việc của hệ thống treo bán chủ động
Authors: Phạm Thị Nguyệt
Advisor: Phạm Hữu Nam
Keywords: Hệ thống treo
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về vấn đề nghiên cứu. Đặc điểm kết cấu giảm chấn có điều khiển của hệ thống treo bán chủ động. Mô hình tính toán động lực học của hệ thống. Mô phỏng số.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17048
Appears in Collections:Ths-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 271315.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,18 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 271315-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 54,39 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.