Thông tin tài liệu


Title: Thiết kế tính toán và kiểm nghiệm trên máy tính trục các đăng cho xe mỏ
Authors: Nguyễn Anh Tú
Advisor: Hoàng Thăng Bình
Keywords: Xe mỏ
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày các vấn đề tổng quan. Tổng quan về trục các đăng xe mỏ. Thiết kế và kiểm nghiệm trục các đăng nguyên bản của xe mỏ CAT 769 bằng phần mềm Solidworks. Thiết kế cải tiến và đánh giá kết quả.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17049
Appears in Collections:Ths-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 271310.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,5 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 271310-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 118,26 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.