Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng chiến lược kinh doanh của Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Nam Định giai đoạn 2012 - 2017
Authors: Nguyễn Quốc Dương
Advisor: Vũ Quang
Keywords: Chiến lược kinh doanh
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Thực trạng hoạt động kinh doanh của chi nhánh Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Nam Định. Xây dựng chiến lược kinh doanh của Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Nam Định giai đoạn 2012 - 2017
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17050
Appears in Collections:Ths-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 271317.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,23 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 271317-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 183,47 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.