Thông tin tài liệu


Title: Tổng hợp, đặc trưng một số vật liệu khung hữu cơ kim loại (MOFs) thế hệ mới
Authors: Nguyễn Duy Trinh
Advisor: Nguyễn Văn Xá
Nguyễn Đình Tuyến
Keywords: Vật liệu kim loại
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng hợp được vật liệu khung hữu cơ kim loại MIL-53 (Fe), MIL-53 (Al), MIL-101 (Cr) bằng phương pháp thủy nhiệt. Đặc trưng các vật liệu tổng hợp được bằng các phương pháp hóa lý hiện đại như XRD, SEM, TEM, BET. Đánh giá khả năng hấp phụ Metylen Xanh của các mẫu vật liệu MIL-53(Fe), MIL-53 (Al) và P25 thông qua phản ứng phân hủy metylen xanh dưới ánh sáng mặt trời mô phỏng của đèn Osram Ultra-Vitalux 300W.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17051
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 271322.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,81 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 271322-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 268,36 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.