Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu xây dựng hệ thống xử lý nước nuôi trồng thủy sản tuần hoàn bằng màng lọc sinh học, để ứng dụng nuôi con giống thủy sản
Authors: Phạm Văn Vũ
Advisor: Khuất Hữu Thanh
Keywords: Nuôi trồng thủy sản; Xử lí nước
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Phân lập và tuyển chọn chủng giống vi sinh vật. Nghiên cứu điều kiện lên men các chủng vi khuẩn Bacillus sp. Lên men Nitrosomonas sp. và Nitrobacter sp. và tạo chế phẩm xử lý môi trường nước nuôi trồng thủy sản. Nghiên cứu mô hình hệ thống màng lọc sinh học.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17054
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 271323.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,45 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 271323-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 209,48 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.