Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu thiết lập cỡ số đồng phục học sinh tiểu học
Authors: Phạm Thị Nhung
Advisor: Nguyễn Thị Thúy Ngọc
Keywords: Học sinh tiểu học; Đồng phục
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Nêu đặc điểm đối tượng, đặc điểm phát triển của học sinh tiểu học. Các yêu cầu, các hệ thống cơ sỡ số cơ thể người và đồng phục học sinh tiểu học. Đối tượng, phạm vi, nội dung và phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu dải cỡ số đồng phục học sinh tiểu học, mẫu thiết kế đồng phục.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ vật liệu Dệt - May
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17055
Appears in Collections:Ths-Dệt may - Thời trang
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 273032.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2,54 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 273032-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 141,11 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.