Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trường Đại học Sao đỏ
Authors: Đinh Thị Nhàn
Advisor: Nguyễn Hữu Đạt
Keywords: Trường đại học; Giảng viên; Chất lượng
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về chất lượng đội ngũ giảng viên cao đẳng, đại học. Phân tích thực trạng chất lượng đội ngũ giảng viên trường đại học sao đỏ. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trường đại học Sao đỏ.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17057
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 253891.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 1,18 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.