Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu bài giảng điện tử cho môn học PLC S7-300 ứng dụng mô phỏng bằng WINCC và PLCSIM
Authors: Vũ Thanh Tuyến
Advisor: Phạm Văn Bình
Keywords: Bài giảng; Soạn thảo; Ứng dụng
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng bài giảng điện tử. Nghiên cứu ứng dụng phần mềm để xây dựng bài giảng điện tử modul PLC S7-300 chuyên ngành điện công nghiệp tại trường Cao đẳng nghề cơ điện Hà nội
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Sư phạm kỹ thuật điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17058
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 253892.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2,8 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 253892-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 142,77 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.