Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu mô phỏng động lực học và điều khiển robot scara
Authors: Mạc Thị Nguyên
Advisor: Nguyễn Trọng Doanh
Keywords: Robot; Ứng dụng
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu tổng quan về robot. Tính toán động học và động lực học cho robot Scara. Hệ thống điều khiển của robot Scara. Lập trình điểu khiển.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ cơ khí
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17060
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 253895.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,23 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 253895-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 36,11 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.