Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng CAD/CAM trong mô hình hóa và tạo hình bề mặt xoắn vít
Authors: Nguyễn Quốc Dũng
Advisor: Bùi Ngọc Tuyên
Keywords: Tạo hình bề mặt xoắn vít; CAD/CAM
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan các bề mặt xoắn vít kẻ. Ứng dụng CAD/CAM mô hình hóa bề mặt xoắn vít. Giới thiệu về phần mềm Topsolid. Thực nghiệm chế tạo và kiểm tra.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17063
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 271332.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,38 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 271332-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 136,34 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.