Thông tin tài liệu


Title: Thực trạng và các giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề tại trường Trung cấp nghề công trình 1 - Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1
Authors: Lưu Quang Vinh
Advisor: Thái Thế Hùng
Keywords: Giáo viên dạy nghề; Trường Trung cấp nghề công trình 1
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề. Thực trạng đội ngũ giáo viên và phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề Trường Trung cấp nghề công trình 1 thuộc Tổng công ty XDCT Giao thông 1. Một số giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề tại Trường đến năm 2020.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17064
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 271337.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,46 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 271337-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 180,22 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.