Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các giải pháp giảm thiểu nguyên liệu trong sản xuất bia
Authors: Đào Đình Quyết
Advisor: Hoàng Đình Hòa
Keywords: Bia; Nguyên liệu
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Khảo sát quá trình sản xuất bia tại Nhà máy bia Sài Gòn - Hà Nội. Nghiên cứu bổ sung chế phẩm enzym Ultraflo Max trong quá trình sản xuất bia. Nghiên cứu tăng tỷ lệ nguyên liệu thay thế cho công nghệ sản xuất bia. Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ nước pha bột gạo.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Công nghệ thực phẩm - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2012.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1730
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

215

VIEWS & DOWNLOAD

1488

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000255281.pdf
    Restricted Access
 • N?i dung
  • Size : 1,44 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000255281-TT.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 193,58 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000255281-bia.pdf
    Restricted Access
 • B�a
  • Size : 70 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • BIA LOT.pdf
    Restricted Access
 • B�a l�t
  • Size : 73,3 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.