Thông tin tài liệu


Title: Công nghệ OFDM và Wimax và ứng dụng trong E-Learning
Authors: Nguyễn Thị Nga
Advisor: Nguyễn Văn Khang
Keywords: Viễn thông; Công nghệ
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày về công nghệ OFDM. Công nghệ Wimax. Ứng dụng công nghệ OFDM và Wimax trong E-Learning.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Sư phạm kỹ thuật điện tử - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2012.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1751
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

32

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254844.pdf
    Restricted Access
 • Lu?n v?n
  • Size : 4,68 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254844.TT.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 88,7 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.