Thông tin tài liệu


Title: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo các nhóm nghề gia công cơ khí tại trường Trung cấp nghề Hưng Yên
Authors: Nguyễn Văn Bộ
Advisor: Thái Thế Hùng
Keywords: Gia công cơ khí
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu. Đánh giá thực trạng công tác đào tạo nghề gia công cơ khí tại trường Trung cấp nghề Hưng Yên. Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề gia công cơ khí tại trường Trung cấp nghề Hưng Yên
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Sư phạm kỹ thuật - Chuyên ngành Lý luận và phương pháp giảng dạy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1781
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 000000253482.pdf
      Restricted Access
    • Size : 919,33 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.