Thông tin tài liệu


Title: Dạy học môn quản trị mạng theo năng lực thực hiện tại trường cao đẳng nghề cơ điện Hà Nội
Authors: Nguyễn Quang Huy
Advisor: Nguyễn Minh Đường
Keywords: Phương pháp sư phạm; Quản trị mạng; Giảng dạy; Năng lực thực hiện
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận của dạy học theo năng lực thực hiện. Phân tích thực trạng dạy học môn quản trị mạng tại trường cao đẳng nghề cơ điện Hà Nội. Nghiên cứu áp dụng phương pháp dạy học theo năng lực thực hiện cho môn quản trị mạng.
Description: Luận văn thạc sỹ Ngành Sư phạm kỹ thuật
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1782
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000240095.pdf
    Restricted Access
  • Size : 764,39 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000024095-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 121,05 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.