Ts-Hóa học (123)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 123

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Thị Thu Huyền;  Advisor : Nguyễn Hữu Phú; Nguyễn Thị Minh Hiền (2010)

 • Nghiên cứu xác định điều kiện tối ưu để tổng hợp các Perovskit có cấu trúc và thành phần mong muốn bằng phương pháp Sol -gel xitrat. Khảo sát hoạt tính xúc tác của các vật liệu Perovskit tổng hợp được nhằm tìm ra một hệ xúc tác tốt hơn(hoạt tính cao, độ bền tốt). bằng các phương pháp phổ hồng ngoại, nhiễu xạ tia X, khử hoá O2 theo chuowng trình nhiệt độ, phổ phân tán năng lượng tia X, ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Dưỡng;  Advisor : Nguyễn Văn Xuyến; Trần Thị Mai (2010)

 • Nghiên cứu một cách hệ thống, chi tiết và đồng bộ cả 3 vấn đề có mối tương quan mật thiết với nhau bao gồm: nhiệt động học sự tạo phức xúc tác, động học, cơ chế của các phản ứng catalaza và peroxydaza phụ thuộc vào nhiều yếu tố ảnh hưởng khác nhau trong hai hệ xúc tác đồng thể oxy hóa khử có mối quan hệ tương hỗ với nhau

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Thanh Hải;  Advisor : Đinh Thị Ngọ; Vũ Thị Thu Hà (2009)

 • Mục tiêu nghiên cứu của Luận án : Tổng hợp các chất mang chất lượng tốt, phù hợp để làm xúc tác cho phản ứng HDS. Tổng hợp xúc tác HDS có hoạt tính và độ chọn lọc cao. Tìm được chế độ hoạt động xác tác để vừa đảm bảo hoạt tính xúc tác cao, vừa có khả năng chống ngộ độc lưu huỳnh tốt. Thực hiện quá trình HDS cho nguyên liệu mẫu nhằm tìm ra hướng phản ứng trên các xúc tác&...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Xuân Sinh;  Advisor : Nguyễn Minh Tuyển; Nguyễn Khang (2009)

 • Tổng quan về kim loại nặng và ô nhiễm nước thải công nghiệp chứa kim loại nặng, các phương pháp xử lý. Cơ sở lý thuyết xử lý nước thải công nghiệp chứa thuỷ ngân và kẽm. Các phương pháp nghiên cứu triển khai công nghệ keo tụ để xử lý thuỷ ngân và kẽm trong nước thải công nghiệp. Nghiên cứu thiết lập các mô hình thống kê mô tả quá trình keo tụ thuỷ ngân và kẽm trong quá trình xử&#x...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Quang Minh;  Advisor : Phạm Văn Thêm; Cao Đình Thanh (2009)

 • Nghiên cứu xây dựng phương pháp hoà tách thích hợp để áp dụng vào quá trình hoà tách đống quặng cát kết chứa Urani nông sơn. Xác định những đặc điểm cơ bản trong hoà tách đống quặng Urani. Thực nghiệm quá trình hoà tách thấm quặng urani từ một lượng nhỏ các thí nghiệm quy mô phòng thí nghiệm nhằm tìm ra những điểm mấu chốt để làm cơ sở cho tính toán chuyển qui mô. Xây dựng một mô hình&...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Bá Hùng;  Advisor : Trương Ngọc Thận; Trần Sĩ Kháng (2009)

 • Tổng quan về hợp kim nặng trên cơ sở Vonfram. Chế tạo hợp kim nặng có thành phần hoá học tương đương với hợp kim nặng 8 nguyên của Mỹ dùng làm lõi đạn có tính xuyên mềm thay thế cho hợp kim trên cơ sở uran nghèo từ hỗn hợp bột W trong nước và thép 5XHM. Xác định những khả năng nâng cao cơ lý tính của kim loại nặng bằng viẹc giảm kích thước hạt của hỗn hợp bột và hoá bền&...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Thanh;  Advisor : Đinh Thị Ngọ; Đào Văn Tường (2009)

 • Tổng quan về dầu thực vật, nhiên liệu Diezel, Biodiesel. Các phương pháp nghiên cứu và thực nghiệm: Chế tạo xúc tác, phương pháp đánh giá chất lượng xúc tác, xác định một số chỉ tiêu chất lượng của dầu thực vật, tổng hợp Biodiesel từ dầu dừa trên xúc tác dị thẻ và một số phương pháp đánh giá chất lượng của Biodiesel. Kết quả và thảo luận : Lựa chọn nguyên liệu, Chế tạo xúc tác dị thể, Tổng&...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Trường Sơn;  Advisor : Lê văn Hiếu; Đào Văn Tường (2009)

 • Cơ sở lý thuyết của quá trình cracking xúc tác. Xúc tác cho quá trình cracking xúc tác. Nghiên cứu thực nghiệm : Tổng hợp zeolit và biến tính zeolit, các phương pháp xử lý chất mang và điều chế xúc tác, phương pháp hoá lý đánh giá các tính chất và đặc trưng của xúc tác và đánh giá dộ chọn lọc và hoạt tính của xúc tác. Kết quả và thảo luận về tổng hợp zeolitty, biến tính của zeolity...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đinh Tiến Thịnh;  Advisor : Phạm Kim Đĩnh; Nguyễn Kim Thiết (2009)

 • Tổng quan về thiếc và công nghệ tinh luyện, Quá trình anốt. Nghiên cứu và thảo luận : Xây dựng giản đồ trạng thái E-pH và điều chế dung dịch điện phân thiếc. kéo dài chu kỳ rửa bùn anốt,Cơ chế thụ động anốt và vai trò của chất phụ gia CI và Cr6.