Thông tin tài liệu


Title: Các biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn học cơ ứng dụng ở trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh
Authors: Nguyễn Trọng Phúc
Advisor: Nguyễn Đức Trí
Keywords: Cơ ứng dụng; Chất lượng
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu những vấn đề lý luận của việc nâng cao chất lượng dạy học ở trường Đại học sư phạm kỹ thuật; thực trạng và các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn học cơ ứng dụng ở trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh. Kiến nghị đưa ra: tăng cường biện pháp đào tạo bồi dưỡng cho giáo viên trực tiếp dạy bộ môn; động viên, khuyến khích giáo viên áp dụng các phương pháp dạy học hiện đại vào trong chương trình các môn học; tăng cường các buổi dự giờ, kiểm tra hồ sơ, hội thảo, họp tổ chuyên môn, giảng dạy, thi giáo viên dạy giỏi hàng năm
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Sư phạm kỹ thuật
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1803
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 000000207979.pdf
      Restricted Access
    • Size : 725,55 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.