Thông tin tài liệu


Title: Các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông nghiệp tại trường dạy nghề Lạng Sơn
Authors: Lý Minh Nguyệt
Advisor: Nguyễn Tiến Đạt
Wiesner
Keywords: Đào tạo chuyên nghiệp; Chất lượng
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu cơ sở lý luận về chất lượng đào tạo; thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông nghiệp tại trường dạy nghề Lạng Sơn. Kiến nghị đưa ra: các giải pháp đề ra cần được phối hợp chặt chẽ, thực hiện đồng bộ, với tinh thần ý chí quyết tâm cao; cần hoàn thiện những chính sách, thể chế hiện hành về tuyển dụng và sử dụng giáo viên; tăng cường đầu tư kinh phí cho việc nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; tiếp tục nghiên cứu, xây dựng chương trình đào tạo một cách phù hợp ; mọi thành viên trong nhà trường cần nhận thức và đề cao tinh thần đoàn kết, xây dựng góp phần thúc đẩu nhà trường phát triển vững mạnh
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Sư phạm kỹ thuật
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1817
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000207993.pdf
    Restricted Access
  • Size : 680,18 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000207993-TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 56,06 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.