Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của Mo và Ti đến nền hợp kim nha khoa Ni-Cr
Authors: Đỗ Thị Duyên
Advisor: Tô Duy Phương
Nguyễn Khắc Xương
Keywords: Hợp kim; Nghiên cứu
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về hợp kim nha kho nền Ni-Cr. Nội dung và phương pháp nghiên cứu. Phương pháp quy hoạch thực nghiệm xác lập ảnh hưởng của Mo, Ti và nhiệt độ đúc rót của hợp kim nha khoa Ni-Cr-Mo-Ti đến cơ tính đặc trưng thích hợp cao. Thực nghiệm nghiên cứu chế tạo hợp kim nha khoa Ni-Cr-Mo-Ti. Tối ưu hóa hàm lượng Mo, Ti và nhiệt độ đúc rót của hợp kim nha khoa Ni-Cr-Mo-Ti để đạt cơ tính đặc trưng cao bằng quy hoạch thực nghiệm. Ảnh hưởng của Mo và Ti đến tổ chức và cơ tính của hợp kim nha khoa Ni-Cr-Mo-Ti
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Khoa học và kỹ thuật vật liệu kim loại
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1893
Appears in Collections:Ths-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

12

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254163.pdf
    Restricted Access
 • lu?n v?n
  • Size : 3,37 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254163-TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 199,41 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.