Thông tin tài liệu


Title: Tổng hợp và nghiên cứu đặc trưng phổ của màng cấu trúc bởi các sợi nano polyanilin composite
Authors: Nguyễn Thị Nguyệt
Advisor: Trần Trung
Keywords: Vật liệu tổ hợp; polyme; von- ampe
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về polyme dẫn. Hóa chất thiết bị, quá trình thực nghiệm và các phương pháp nghiên cứu. Kết quả đặc trưng hình thái, đặc tính von- ampe dòng tổng hợp, đặc trưng liên kết phổ FT-IR, phổ UV-VIS.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Vật liệu điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1896
Appears in Collections:Ths-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254130.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,91 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254130-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 182,41 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.