Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo cao su Blend đi từ cao su tự nhiên
Authors: Lê Như Đa
Advisor: Hoàng Nam
Keywords: Cao su; Chế tạo
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về polyme Blend CSTN/EPDM. Các phương pháp tiến hành nghiên cứu. Kết quả và thảo luận
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Khoa học và kỹ thuật vật liệu phi kim
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1897
Appears in Collections:Ths-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

38

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254150.pdf
    Restricted Access
 • lu?n v?n
  • Size : 2,2 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254150-TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 197,72 kB

  • Format : Adobe PDF



 • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.