Ts-Vật liệu (72)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 72

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Quang Trung;  Advisor : Phạm Thành Huy; Trần Ngọc Khiêm (2014)

 • Tổng quan về các cấu trúc nano tinh thể một chiều ZnS, ZnO và các cấu trúc nano dị thể một chiều ZnS/ZnO. Nghiên cứu sự hình thành cấu trúc nano một chiều ZnS/ZnO từ các cấu trúc nano một chiều ZnS bằng phương pháp bốc bay nhiệt kết hợp với ôxy hóa nhiệt trong môi trường không khí, trong môi trường khí ôxy trong khi nuôi và sau khi nuôi...Chế tạo và tính chất quang của các cấu trúc...

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Văn Minh;  Advisor : Chu Mạnh Hoàng; Vũ Ngọc Hùng (2019)

 • Tổng quan về dây và cột nano silic. Các kỹ thuật thực nghiệm. Chế tạo dây nano silic trên cơ sở công nghệ vi cơ khối ướt. Chế tạo đơn lớp hạt nano silica xếp khít và không xếp khít trên đế silic. Chế tạo cột nano silic bằng phương pháp ăn mòn hóa học hỗ trợ kim loại và khắc hạt nano.

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Hồng Thanh;  Advisor : Nguyễn Tiến Dương; Hà Xuân Hùng (2019)

 • Cơ sở lý thuyết giàn hàn và giàn hàn dạng ống, các phương pháp hàn sử dụng để chế tạo kết cấu giàn hàn, hàn kết cấu giàn dạng ống bằng quá trình hàn hồ quang điện cực nóng chảy trong môi trường khí bảo vệ, cơ sở tính toán xác định trường nhiệt độ và ứng suất dư hàn, các phương pháp xác định ứng suất dư trong liên kết hàn. Mô phỏng một số xác định trường ứng suất dư trong liên...

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Quản Thị Minh Nguyệt;  Advisor : Nguyễn Văn Hiếu (2019)

 • Cơ sở lý thuyết chuyển tiếp dị thể, tổng quan cảm biến khí trên cơ sở chuyển tiếp dị thể, cơ chế nhạy khí của các chuyển tiếp dị thể. Mô hình cấu trúc chuyển tiếp SnO2/CNTs/SnO2 và SnO2/CNTs, hóa chất, phương pháp chế tạo dây nano SnO2,.. Hình thái và tính chất nhạy khí của chuyển tiếp dị thể kép SnO2/CNTs/SnO2 và chuyển tiếp SnO2/CNTs. Nghiên cứu tính chất điện và cơ chế nhạy khí ...

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Lê Thành Cương;  Advisor : Nguyễn Đức Dũng; Tạ Quốc Tuấn (2019)

 • Tổng quan vật liệu nano cacbon, vật liệu nano sắt cacbua, nano silic cacbua, nano ZnO pha tạp C. Phương pháp chế tạo mẫu, phân tích cấu trúc tinh tể, phương pháp sử dụng các phần mềm mô phỏng và tính toán, phương pháp hiển vi điện tử truyền qua phân giải cao,...Quá trình hình thành hạt nano tinh thể kim cương. Quá trình hình thành và chuyển pha của sắt cacbua, của dây nano silic cacbua 3C-SiC.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Văn Thú;  Advisor : Nguyễn Đức Chiến; Phạm Thành Huy (2008)

 • Trình bày tổng quan về vật liệu silíc cấu trúc nanô. Nêu vật liệu và phương pháp nghiên cứu cấu trúcmẫu, vai trò của nc-Si trong sự phát huỳnh quang ; Điều kiện công nghệ, tính chất quang của màng mỏng SiO2; Linh kiện điện huỳnh quang trên cơ sở vật liệu silíc có cấu trúc nanô. Luận án nghiên cứu chế tạo vật liệu nanô silic có khả năng phát quang tốt ở nhiệt độ phòng có cấu trúc màng m...

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Văn Nghĩa;  Advisor : Nguyễn Duy Hùng; Nguyễn Duy Cường (2018)

 • Tổng quan về các cấu trúc thấp chiều ZnS. Phương pháp bốc bay nhiệt và một số phương pháp khảo sát các đặc tính của vật liệu. Nghiên cứu ảnh hưởng của các điều kiện chế tạo lên tính chất quang của cấu trúc thấp chiều ZnS. Nghiên cứu sự tăng cường huỳnh quang và phát xạ laze của cấu trúc dị thể ZnS-ZnO. Nghiên cứu ảnh hưởng của các ion Mn2+ và Cu2+ lên các phát quang do sai hỏng trong&#...

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Bùi Quang Thanh;  Advisor : Trần Ngọc Khiêm; Phạm Thành Huy (2018)

 • Giới thiệu về vật liệu có kich thước nano, vật liệu SiO2, đất hiếm và ion Eu3+, SnO2; phương pháp chế tạo vật liệu kích thước nano. Quy trình tổng hợp vật liệu bột nano SnO2 pha tạp Eu3+ bằng phương pháp thủy nhiệt, sol-gel; một số phương pháp phân tích cấu trúc của vật liệu. Kết quả nghiên cứu vật liệu bột nano SnO2:Eu3+ chế tạo bằng phương pháp thủy nhiệt; vật liệu màng nano composit SiO2-SnO2:Eu3+ ...

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Thị Thảo;  Advisor : Trương Ngọc Thận; Dương Ngọc Bình (2018)

 • Khái quát về quặng inmenit và các phương pháp làm giàu tinh quặng. Tổng quan công nghệ becher. Nguyên liệu, quy trình và thiết bị thực nghiệm. Kết quả nghiên cứu làm giàu quặng inmenit sa khoáng Hà Tĩnh bằng công nghệ becher, nghiên cứu khả năng cường hóa quá trình ăn mòn sắt, đề xuất quy trình và chế độ xử lí inmenit sa khoáng Hà Tĩnh theo công nghệ becher.

 • 277117.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Sái Mạnh Thắng;  Advisor : Lê Thị Chiều; Đào Hồng Bách (2015)

 • Tổng quan về hợp kim spinodal Cu-Ni-Sn và cơ chế hóa bền hợp kim Cu-Ni-Sn. Nêu các phương pháp thí nghiệm và thiết bị sử dụng nghiên cứu hơp kim Cu-Ni-Sn. Kết quả nghiên cứu quá trình xử lý nhiệt, ảnh hưởng của biến dạng tới cơ tính hợp kim Cu-Ni-Sn, xây dựng quy trình xử lý nhiệt tăng cơ tính cho một số hợp kim Cu-Ni-Sn.

 • 277111.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Văn Ba;  Advisor : Nguyễn Thúc Hà; Bùi Văn Hạnh (2015)

 • Tổng quan về công nghệ đóng tàu, tình hình ứng dụng công nghệ hàn một phía trong chế tạo vỏ tàu thủy. Công nghệ hàn giáp mối một phía trong đóng tàu thủy.Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số chế độ hàn đến hình dạng và kích thước mối hàn tổng đoạn. Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí hàn đến hình dạng và kích thước mối hàn tổng đoạn. Nghiên cứu khảo sát ứng suất, biến dạng và tổ chức ...