Ts-Vật liệu (85)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 85

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Tạ Văn Khoa;  Advisor : Lưu Tuấn Tài; Thân Đức Hiền (2007)

 • Tổng quan về nam châm Nd FeB. Các phương pháp thực nghiệm tính chất của màng Nd FeB đơn lớp. Cấu trúc và tính chất từ của màng mỏng, tính chất từ của băng.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Mai Khánh;  Advisor : Đinh Quảng Năng; Đào Hồng Bách (2010)

 • Nghiên cứu tương tác nhiệt trong hệ vật đúc/ khuôn đúc với sự tham gia của áp suất bên ngoài ảnh hưởng tới quá trình đông đặc của vật đúc : Sự phân bố nhiệt độ trong hệ khuôn/ vật đúc có và không có mặt của môi trường chân không, thông số đông đặc xác định dựa vào trường nhiệt độ giải theo mạng sai phân có thí nghiệm đôí chứng, cơ tính và tổ chức tế vi của vật đúc, cơ&#x...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Hồng;  Advisor : Trần Quốc Thắng; Phạm Khắc Hùng (2010)

 • Nghiên cứu chi tiết về đặc trưng vi cấu trúc cũng như ảnh hưởng cảu áp suất lên đặc trưng cấu trúc này và mộ số tính chất vật lí của vật liệu Si02 và Ge02, đặc biệt là ảnh hưởng của áp suất lên tính chất khuyêch tán. Mối quan hệ giữa một số thông số, tính chất vật lí với vi cấu trúc được biểu diễn dưới dạng một hàm tuyến tính đơn giản. Làm rõ mối quan hệ giữa tính chất k...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Hữu Quốc;  Advisor : Trần Ích Thịnh (2010)

 • Nghiên cứu cơ sở lý thuyết nhằm xây dựng được thuật toán và chương trình phần tử hữu hạn để mô hình hóa và tính toán số các bài toán tĩnh, bài toán động và bài toán bền cho các kết cấu tấm composite có gân gia cường lệch tâm. Tiến hành thực nghiệm đo tần số dao động riêng của kết cấu tấm composite có gân gia cường với gân có các hình dạng mặt cắt ngang để kiểm nghiệm kết quả ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Kim Ngọc;  Advisor : Trần Ích Thịnh (2010)

 • Nghiên cứu lí thuyết về vật liệu áp điện, về tấm composite lớp để từ đó xây dựng thuật toán và chương trình tính cho phép mô tả ứng xử tĩnh và dao động của tấm composite áp điện. Trên cơ sở thuật toán và chương trình tính thiết lập tác giả nghiên cứu những ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác nhau đến ứng xử tĩnh và dao động của kết cấu tấm composite áp điện. Tính toán điều khiển chuyển...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đoàn Thị Yến Oanh;  Advisor : Trần Vĩnh Diệu (2009)

 • Nghiên cứu chế tạo sợi nứa theo các phương pháp khác nhau, xử lý bề mặt sợi bằng phương pháp hoá học, phương pháp cơ học và khảo sát các tính chất của sợi và đồng thời chế tạo và đánh giá tính chất của vật liệu compozit sinh học gia cường bằng sợi nứa trên bốn loại nền polyme sau : Polylactic axit; polypropylen; polyvinyl ancol; polyeste không no

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Quang Trung;  Advisor : Phạm Thành Huy; Trần Ngọc Khiêm (2014)

 • Tổng quan về các cấu trúc nano tinh thể một chiều ZnS, ZnO và các cấu trúc nano dị thể một chiều ZnS/ZnO. Nghiên cứu sự hình thành cấu trúc nano một chiều ZnS/ZnO từ các cấu trúc nano một chiều ZnS bằng phương pháp bốc bay nhiệt kết hợp với ôxy hóa nhiệt trong môi trường không khí, trong môi trường khí ôxy trong khi nuôi và sau khi nuôi...Chế tạo và tính chất quang của các cấu trúc...

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Văn Minh;  Advisor : Chu Mạnh Hoàng; Vũ Ngọc Hùng (2019)

 • Tổng quan về dây và cột nano silic. Các kỹ thuật thực nghiệm. Chế tạo dây nano silic trên cơ sở công nghệ vi cơ khối ướt. Chế tạo đơn lớp hạt nano silica xếp khít và không xếp khít trên đế silic. Chế tạo cột nano silic bằng phương pháp ăn mòn hóa học hỗ trợ kim loại và khắc hạt nano.

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Hồng Thanh;  Advisor : Nguyễn Tiến Dương; Hà Xuân Hùng (2019)

 • Cơ sở lý thuyết giàn hàn và giàn hàn dạng ống, các phương pháp hàn sử dụng để chế tạo kết cấu giàn hàn, hàn kết cấu giàn dạng ống bằng quá trình hàn hồ quang điện cực nóng chảy trong môi trường khí bảo vệ, cơ sở tính toán xác định trường nhiệt độ và ứng suất dư hàn, các phương pháp xác định ứng suất dư trong liên kết hàn. Mô phỏng một số xác định trường ứng suất dư trong liên...