Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Vũ Lai Hoàng;  Advisor : Trần Quốc Lập; Phạm Thảo (2013)

  • Luận án trình bày tổng quan về compozit nền kim loại - khoa học và công nghệ, vật liệu nanocompozit nền kim loại. Nêu các phương pháp phân tích kiểm tra; công nghệ tổng hợp, thiêu kết, biến dạng NMMCS nền Cu - cốt hạt nano tic.