Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo sơn điện di anot trên cơ sở chất tạo màng epoxy biến tính amin
Authors: Vũ Hữu Hưng
Advisor: Bạch Trọng Phúc
Keywords: Sơn; Chế tạo
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng hợp chất tạo màng dùng cho hệ sơn điện di trên cơ sở nhựa epoxy biến tính. Các yếu tố ảnh hưởng và điều kiện chế độ sơn đối với hệ sơn để tìm ra điều kiện tối ưu cho hệ sơn
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Vật liệu phi kim - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2012.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1925
Appears in Collections:Ths-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

40

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000255077.pdf
    Restricted Access
 • Lu?n v?n
  • Size : 906,65 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000255077.TT.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 165,33 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.