Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tạo hình bề mặt phức tạp và biện pháp nâng cao chất lượng bề mặt trong dụng cụ y tế và sản phẩm cơ khí
Authors: Lê Văn Thắm
Advisor: Bành Tiến Long
Keywords: Gia công vật liệu; dụng cụ y tế; y tế; vật liệu
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về lý thuyết tạo hình bề mặt, ứng dụng giải bài toán tạo hình bề mặt trong không gian. Tạo hình bề mặt dụng cụ y tế có hình dạng phức tạp. Nghiên cứu đồ gá mài lưỡi kéo của kéo mổ Moayo 160 trên máy mài sắc vạn năng. Biện pháp nâng cao chất lượng bề mặt trong lĩnh vực sản xuất dụng cụ y tế
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1932
Appears in Collections:Ths-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254484.pdf
    Restricted Access
  • Size : 6,06 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254484-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 164,59 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.