Thông tin tài liệu


Title: Chế tạo và đo đạc tính chất nhạy khí của vật liệu thanh nano Fe2O3
Authors: Phạm Ngọc Hiếu
Advisor: Đặng Đức Vượng
Keywords: Vật liệu nano; Tính chất
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về cảm biến khí và vật liệu Fe2O3. Thực nghiệm chế tạo thành nano Fe2O3, tổng hợp vật liệu nanocomposite Fe2O3/SnO2, phương pháp đánh giá và khảo sát tính chất nhạy khí. Kết quả và thao luận về cấu trúc và hình thái vật liệu Fe2O3, các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thái thanh nano Fe2O3, kết quả đo nhạy khí
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Vật lý kỹ thuật
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1937
Appears in Collections:Ths-Vật lý kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254169.pdf
    Restricted Access
 • lu?n v?n
  • Size : 3,41 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254169-TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 193,79 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.