Thông tin tài liệu


Title: Khảo sát tính nhạy khí của cảm biến dựa trên cấu trúc vi cân tinh thể thạch anh (QCM) được phủ lớp ti tan ô xít có cấu trúc nano
Authors: Trần Minh Hùng
Advisor: Nguyễn Văn Quy
Keywords: Bộ cảm biến; Chế tạo
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về vi cân tinh thể thạch anh QCM, vật liệu có cấu trúc nano TiO2. Chế tạo thanh naono TiO2 bằng phương pháp thủy nhiệt, chế tạo ống nano TiO2 bằng phương pháp thay thế. Chế tạo thanh nano TiO2 bằng phương pháp thủy nhiệt, chế tạo ống nano TiO2 bằng phương pháp thay thế, khảo sát độ nhạy khí của cảm biến.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Khoa học Vật liệu - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2012.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1948
Appears in Collections:Ths-Vật lý kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000255253.pdf
    Restricted Access
 • N?i dung
  • Size : 8,93 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000255253-TT.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 168,66 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.