Thông tin tài liệu


Title: Cải thiện đặc tính nhạy khí của vật liệu thanh Nano α-Fe2O3
Authors: Nguyễn Phan Thắng
Advisor: Đặng Đức Vượng
Keywords: Vật liệu nano; Tính chất
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan vật liệu Fe2O3 và cảm biến khí. Thực nghiệm chế tạo vật liệu thành nano Fe2O3 pha tạp CuO, vật liệu Fe2O3 tổ hợp WO3. Kết quả và các thảo luận.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Vật lý kỹ thuật - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2012.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1951
Appears in Collections:Ths-Vật lý kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

14

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254864.pdf
    Restricted Access
 • Lu?n v?n
  • Size : 3,56 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254864.TT.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 98,87 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.