Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo và một số tính chất vật lý của các lớp màng bán dẫn họ thiếc sunphua (p-SnS, n-SnS2, n-Xn2S3) định hướng ứng dụng trong pin mặt trời thế hệ thứ 3 mới thân thiện với môi trường
Authors: Đào Đức Tuân
Advisor: Đỗ Phúc Hải
Keywords: Pin mặt trời; Màng bán dẫn
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về pin mặt trời và màng bán dẫn họ thiếc sunphua. Quá trình thực nghiệm chế tạo các màng thiếc sunphua, các phương pháp khảo sát màng. Kết quả và thảo luận.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Vật lý kỹ thuật
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1956
Appears in Collections:Ths-Vật lý kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

15

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254006.PDF
    Restricted Access
  • Size : 10,23 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254006-TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 170,96 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.