Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tính năng ma sát của cặp ma sát trong cầu thang
Authors: Nguyễn Thị Thu Hà
Advisor: Phan Thạch Hổ
Keywords: Thang máy; Ma sát
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về thang máy. Tổng quan về ma sát - mòn. Nghiên cứu tính năng ma sát của cặp ma sát trong cầu thang máy.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Công nghệ chế tạo máy - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2012.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1961
Appears in Collections:Ths-Vật lý kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000255208.pdf
    Restricted Access
 • Lu?n v?n
  • Size : 1,55 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000255208.TT.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 129,6 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.