Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo các cấu trúc xuyên ngầm từ dạng lai giữa kiểu lớp và kiểu hạt
Authors: Lương Văn Sử
Advisor: Nguyễn Anh Tuấn
Keywords: Cấu trúc HMTJ; Chế tạo
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về cấu trúc HMTJ. Các phương pháp chế tạo mẫu, đo tính chất của mẫu HMTJ, chế tạo đế gá mẫu đo đặc trưng điện. Kết quả thí nghiệm tính chất từ của các cấu trúc HMTJ, phổ trở kháng phức của cấu trúc HMTJ.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Vật liệu điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1975
Appears in Collections:Thz-Ngành khác
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254556.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,87 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254556-TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 169,38 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.