Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tín hiệu điện não
Authors: Nguyễn Thị Thu Hà
Advisor: Nguyễn Đức Thuận
Keywords: Điện não; Tín hiệu
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý thuyết về điện não. Điện não đồ và động kinh. Sóng điện não và gây mê.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật y sinh - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2012.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1980
Appears in Collections:Thz-Ngành khác
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000255189.pdf
    Restricted Access
 • Lu?n v?n
  • Size : 7,1 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000255189.TT.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 87,15 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.