Ts-Vật lý kỹ thuật (23)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 23

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đức Thiện;  Advisor : Dương Ngọc Huyền; Đỗ Phúc Hải (2015)

 • Tổng quan về polyaniline, polypyrrole, titanium dioxide, ống các bon nano đơn vách, nanocomposite của polyaniline và polypyrrole. Nêu các phương pháp nghiên cứu đặc trưng vật liệu. Nghiên cứu ảnh hưởng của titanium dioxide lên tính chất nhạy khí của polyaniline. Nghiên cứu ảnh hưởng của ống các bon nano đơn vách lên tính chất nhạy khí của polyaniline và polypyrrole.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Thế Vinh;  Advisor : Phạm Ngọc Nguyên; Nguyễn Khắc Hùng (2008)

 • Nghiên cứu về oxit Al2O3 và GeO2 ở các trạng thái lỏng và trạng thái rắn vô định hình: Các đặc trưng vi cấu trúc truyền thống như số phối trí, hàm phân bố xuyên tâm, Phân bố góc. Các đặc trưng lỗ trống, mối quan hệ, vai trò và sự ảnh hưởng của lỗ trống đến cơ chế khuyếch tán, tính đa thù hình. Ảnh hưởng của nhiệt độ, áp suất đến các tính chất vật lý khác.

 • 277101.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Mai Thị Lan;  Advisor : Nguyễn Văn Hồng; Phạm Khắc Hùng (2015)

 • Tổng quan các hệ ô xít, hiện tượng đa thù hình và động học không đồng nhất, tổng quan về các mô hình nguyên tử được nghiên cứu bằng kỹ thuật trực quan hóa. Xây dựng mô hình động lực học phân tử, mô phỏng vi cấu trúc, mô phỏng động học, kỹ thuật trực quan hóa dữ liệu động lực học phân tử. Vi cấu trúc của MgO, Al2O3 và GeO2 lỏng. Động học trong MgO, Al2O3 và GeO2 lỏng.

 • 277313.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Thảo;  Advisor : Vũ Ngọc Tước (2017)

 • Tổng quan về vật liệu và các cấu trúc nano bán dẫn thấp chiều. Cơ sở lý thuyết phiếm hàm mật độ và gần đúng liên kết chặt dựa trên DFT. Nghiên cứu các cấu trúc nano xốp mật độ thấp bằng phương pháp tiếp cận từ dưới lên, từ trên xuống. Nghiên cứu các cấu trúc nano xốp kênh rỗng dưới dạng tam giác và thoi bằng phương pháp tiếp cận từ trên xuống.

 • 277205.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Trang;  Advisor : Lê Văn Vinh; Phạm Khắc Hùng (2016)

 • Tổng quan vật liệu phủ ngoài cứng và siêu cứng, vật liệu Si3N4, AlSiN và CrN/A1BN/CrN. Phương pháp mô phỏng và phương pháp chế tạo vật liệu phủ ngoài. Vật liệu phủ ngoài CrN/AlSiN và CrN/AlBN. Hệ AlSiN, CrN/AlBN/CrN và Si3N4 vô định hình.

 • 277045.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Quốc Hoàn;  Advisor : Nguyễn Viễn Thọ (2014)

 • Luận án giới thiệu soliton topo trong các hệ trường gauge abel và phiabel; Nghiệm soliton của hệ yang-mills với nguồn ngoài đối xứng trục; Giới thiệu phương trình chuyển động của hạt màu trong trường chuẩn; Giới thiệu thế hiệu dụng và quỹ đạo hạt trong trường chuẩn.