Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Hồ Sỹ Tá;  Advisor : Đỗ Vân Nam (2017)

  • Luận án khảo sát các tính chất động lực học của hệ electron dẫn bên trong màng graphene dưới các điều kiện tác động khác nhau của trường ngoài. Đồng thời nghiên cứu các cơ chế hình thành và điều kiện duy trì các trạng thái kích thích tập thể (plasmon) của hệ electron, làm sáng tỏ tiềm năng sử dụng graphene trong lĩnh vực nano-plasmonics

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Quốc Hoàn;  Advisor : Nguyễn Viễn Thọ (2014)

  • Luận án giới thiệu soliton topo trong các hệ trường gauge abel và phiabel; Nghiệm soliton của hệ yang-mills với nguồn ngoài đối xứng trục; Giới thiệu phương trình chuyển động của hạt màu trong trường chuẩn; Giới thiệu thế hiệu dụng và quỹ đạo hạt trong trường chuẩn.

  • Thesis


  • Authors : Phạm Hữu Kiên;  Advisor : Phạm Khắc Hùng; Vũ Văn Hùng (2011)

  • Tổng quan về vật liệu kim loại vô định hình. Phương pháp xây dựng mô hình thống kê hồi phục. Mô phỏng cấu trúc vật liệu vô định hình ở mức độ hồi phục. Khảo sát lỗ trống, cấu trúc đơn giản và mô tả cơ chế khuếch tán vỡ bong bóng trong vật liệu kim loại vô định hình.