Search

Current filters:

Discover

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Quốc Hoàn;  Advisor : Nguyễn Viễn Thọ (2014)

  • Luận án giới thiệu soliton topo trong các hệ trường gauge abel và phiabel; Nghiệm soliton của hệ yang-mills với nguồn ngoài đối xứng trục; Giới thiệu phương trình chuyển động của hạt màu trong trường chuẩn; Giới thiệu thế hiệu dụng và quỹ đạo hạt trong trường chuẩn.