Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật CAD/CAM trong thiết kế chế tạo khuôn mẫu chính xác sử dụng phần mềm CADMEISTER
Authors: Dương Tiến Công
Advisor: Tăng Huy
Keywords: Gia công; Phần mềm
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: rình bày tổng quan về công nghệ CAD/CAM và ứng dụng trong ngành chế tạo khuôn mẫu. Công nghệ đúc phun gia công vật liệu chất dẻo. Thiết kế khuôn ép dựa trên phần mềm CADMEISTER. Lập trình gia công phay CNC tấm lòng khuôn, lõi khuôn
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Chế tạo máy - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2012
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2014
Appears in Collections:Thz-Ngành khác
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

150

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254955.PDF.pdf
    Restricted Access
 • Lu?n v?n
  • Size : 4,74 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254955-TT.PDF.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 170,05 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.