Ths-Cơ khí (994)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 994

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Trọng Xuyên;  Advisor : Nguyễn Quang Hoàng (2017)

 • Tổng quan về cầu trục, tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước. Xây dựng mô hình động học cho hệ cầu trục. Điều khiển hệ cầu trục dựa trên mô hình tuyến tính hóa. Thiết kế bộ điều khiển dựa trên tính thụ động của hệ cầu trục.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Huy Chúng;  Advisor : Nguyễn Trọng Doanh (2006)

 • Trình bày tổng quan về khuôn ép phun. Xây dựng công thức tính toán thiết kế khuôn. Lập trình Visual Basic để xây dựng phần mềm tính toán. Khai thác phần mềm Delcam trong việc thiết kế khuôn. Tác giả đưa ra kết luận và một số kiến nghị nghiên cứu tiếp.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hoàng Mạnh Cường;  Advisor : Nguyễn Văn Khang (2011)

 • Tính toán dao động tuần hoàn và ổn định động lực của một hệ cơ học tuyến tính hệ số tuần hoàn. Dao động tuần hoàn của một hệ cơ học phi tuyến mạnh bằng phương pháp bắn. Khảo sát rẽ nhánh dao động tuần hoàn của hệ cơ học phi tuyến bằng phương pháp trung bình hóa và phương pháp bắn.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Luyện Duy Tuấn;  Advisor : Trần Văn Địch (2006)

 • Trình bày tổng quan về nguyên công phay. Giới thiệu về máy phay. Nghiên cứu độ cứng vững của hệ thống công nghệ. Thí nghiệm, xác định độ cúng vững của máy phay đứng. Tác giả đưa ra kết luận và kiến nghị.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Thế Quang;  Advisor : Hà Tiến Hoàng (2006)

 • Trình bày tổng quan qúa trình nghiên cứu và chế tạo Bimetal làm dụng cụ cắt. Phương pháp nghiên cứu. Xây dựng mô hình mô phỏng chất lượng Bimetal dụng cụ cắt. Thí nghiệm tối ưu hoá miền thông số công nghệ. Tác giả đưa ra kết luận và kiến nghị.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hồng Quang;  Advisor : Nguyễn Đắc Lộc (2006)

 • Trình bày cơ sở vật lý phóng xạ. Dược chất phóng xạ I-131. Giới hạn liều đối với dân chúng. Cơ sở thiết kế. Yêu cầu kỹ thuật. Phương hướng nghiên cứu. Các phương án lựa chọn. Giới thiệu tổng quát về cơ cấu tự động I-131. Thiết kế và chế tạo

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Văn Hiệu;  Advisor : Phạm Văn Nghệ (2006)

 • Trình bày tổng quan về công nghệ uốn tạo hình. Cơ sở lý thuyết tính toán công nghệ uốn. Nghiên cứu công nghệ uốn tạo hình. Thiết kế chế tạo thiết bị đo áp suất chất lỏng phục vụ thí nghiệm uốn ống. Nghiên cứu thực nghiệm quá trình uốn ống.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Duy Chiến;  Advisor : Trần Xuân Việt (2006)

 • Trình bày tổng quan về chân tay giả. Ứng dụng CAD/CAM - CNC vào sản xuất Socket. Trình tự thiết kế chế tạo một Socket trên phần mềm Shapemaker44. Tác giả trình bày kết luận và kiến nghị.