Ths-Cơ khí (1019)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1019

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Kim;  Advisor : Trần Văn Địch (2006)

 • Trình bày tổng quan về công tiện. Giới thiệu một số máy tiện. Lý thuyết về độ chính xác gia công. Thí nghiệm xác định các quy luật phân bố của độ chính xác gia công khi tiện.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Hợp;  Advisor : Trịnh Minh Tú (2006)

 • Tổng quan về hệ thống xếp hàng điện tử. Các thành phần hệ thống và phương thức vận hành. Giải pháp, ứng dụng và thiết kế kỹ thuật. Tác giả đưa ra kết luận và kiến nghị.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Quang Vịnh;  Advisor : Lê Thanh Sơn (2006)

 • Tổng quan về máy nén khí và ứng dụng bộ truyền trục vít Cycloid, lý thuyết về ăn khớp Cycloid, tính toán xây dựng phương trình bề mặt răng cho trục vít máy nén khí, tạo hình bề mặt để xây dựng bề mặt khởi thuỷ của dụng cụ, tính toán thiết kế dụng cụ gia công trục vít Cycloid cho máy nén khí.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phan Sỹ Thanh;  Advisor : Trần Đức Trung (2006)

 • Đưa ra khái niệm mới: Phần tử cận biến. Ứng dụng phần tử cận biến, giải thuật tiến hoá vào bài toán nhận dạng và tối ưu đa mục tiêu kết cấu.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nghiêm Bảo Long;  Advisor : Đinh Văn Phong (2006)

 • Trình bày nhu cầu tính toán song song trong khoa học tính toán và cơ học. Phân tích khả năng song song trong dao động cưỡng bức không cản của hệ n bậc tự do. Sơ lược về tính toán song song. Một số bài toán ứng dụng tính toán song song trong cơ học.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hải Sơn;  Advisor : Phan Văn Đồng (2006)

 • Tổng quan về Mobile robot. Cơ sở động học vật rắn. Động học Mobile robot di chuyển trên mặt phẳng. Động học mobile robot di chuyển trên bề mặt phức tạp. Động lực học mobile robot di chuyển trên mặt phẳng. Tổng quan về TCP/IP và Wifi. Thiết kế mobile robot điều khiển từ xa bằng công nghệ wifi.