Ths-Cơ khí (1116)Bạn muốn nhận thông báo về tài liệu mới của bộ sưu tập qua email?

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo "Ngày nhập " với thứ tự "Giảm dần "): Hiển thị 1-20 trong tổng số 1116 tài liệu

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Đỗ Việt Hưng;  Người hướng dẫn : Phan Bùi Khôi (2010)

 • Giới thiệu tổng quan về robot. Cơ sở lý thuyết khảo sát động học robot hàn thao tác công nghệ trên đối tượng động. Xây dựng chương trình tính toán và mô phỏng hoạt động của robot.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Nguyễn Xuân Hồng;  Người hướng dẫn : Phan Bùi Khôi (2010)

 • Giới thiệu tổng quan về Robot. Cơ sở lý thuyết khảo sát động lực học Robot cấu trúc song song. Tính toán mô phỏng Robot cấu trúc song song

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Trần Xuân Tiến;  Người hướng dẫn : Nguyễn Văn Khang (2012)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết tính toán động học và động lực học ngược robot song song. Động học ngược robot song song không gian Stewart-Gough. Động lực học ngược robot song song Stewart-Gough.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Nguyễn Đức Binh;  Người hướng dẫn : Hoàng Thăng Bình (2012)

 • Trình bày tổng quan các vấn đề chung. Tổng quan về điều hòa không khí trên ô tô và máy nén trong hệ thống điều hòa ô tô. Tính toán thiết kế bệ thử máy nén điều hòa ô tô. Các kết luận

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Nguyễn Duy Tiến;  Người hướng dẫn : Phạm Minh Tuấn (2012)

 • Trình bày khái quát về đặc tính động cơ đốt trong. Cơ sở quy hoạch nghiệm và ứng dụng. Quy trình xây dựng bộ dữ liệu điều chỉnh động cơ.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Trần Trọng Chiến;  Người hướng dẫn : Nguyễn Văn Liễn (2010)

 • Tổng quan về hệ thống truyền động điện biến tần - động cơ xoay chiều. Biến tần nguồn dòng. Nghịch lưu điều khiển vector và cấu trúc hệ truyền động điện biến tần nguồn dòng - động cơ không đồng bộ ba pha. Mô phỏng hệ truyền động điện biến tần nguồn dòng - động cơ không đồng bộ ba pha

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Đặng Ngọc Toàn;  Người hướng dẫn : Phan Xuân Minh (2010)

 • Giới thiệu về điều khiển tuyến tính hoá chính xác. Trình bày khái quát và xây dựng thuật toán thiết kế bộ điều khiển dự báo liên tục GPC và NGPC. Phương pháp thiết kế và cấu trúc cũng như xây dựng thuật toán bộ điều khiển dự báo thích nghi phi tuyến.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Trần Tiến Dũng;  Người hướng dẫn : Nguyễn Quốc Cường (2010)

 • Phương pháp nâng cao chất lượng tiếng nói sử dụng một microphone sử dụng các thuật toán thao tác trên miền phổ biên độ. Trình bày hệ thống âm học và cơ chế nghe ở tai người. Triển khai thuật toán trên thiết bị nhúng.