Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Đỗ Anh Tuấn;  Advisor : Nguyễn Trọng Doanh (2006)

  • Trình bày tổng quan về Rôbôt công nghiệp. Nguyên lý của việc đo độ chính xác lặp của Rôbôt. Hệ thống đo. Đánh giá độ chính xác lặp của Rôbôt Pegasus.