Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Phạm Công Dũng;  Advisor : Nguyễn Văn Khang (2016)

  • Thiết lập chương trình vi phân mô tả chuyển động con lắc ngược. Điều khiển con lắc ngược bằng phương pháp LQR và PID. Chế tạo và điều khiển thử nghiệm mô hình con lắc ngược bằng bộ điều khiển PID.

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Đình Ảnh;  Advisor : Nguyễn Chí Hưng (2014)

  • Tổng quan về phương pháp cắt plasma. kỹ thuật điều khiển số và máy CNC. Giới thiệu phần mềm Mach3. Tính toán, thiết kế chế tạo máy cắt plasma. Lắp ráp hiệu chỉnh và chạy thử máy cắt plasma..