Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Trần Hưng Bình;  Advisor : Phan Bùi Khôi (2016)

  • Tổng quan gia công bằng tia laze. Giải pháp ứng dụng robot trong gia công bằng laze. Thiết kế quỹ đạo chuyển động cho robot gia công tạo hình sản phẩm.

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Văn Quê;  Advisor : Nguyễn Trọng Hiếu (2013)

  • Tổng quan về phay và mô hình hóa quá trình cắt khi phay. Nghiên cứu các đại lượng đặc trưng cơ bản khi phay bằng dao phay ngón sử dụng mảnh cắt xoay. Xây dựng hệ thống thí nghiệm. Tối ưu hóa chế độ cắt bằng phương pháp TAGUCHI.